درباره ما

دارای شماره حساب در هنگ کنگ، چین، سنگاپور، ترکیه، امارات و … جهت دریافت ارز و پرداخت ریال بصورت آنلاین. ارائه کلیه حوالات ارزی از سیستم بانکی شرکت های منحصر و بصورت آنلاین.